Hikvision Deurbel DS-KV6113-WPE1 koppelen met Home Assistant

Hikvision Deurbel DS-KV6113-WPE1 koppelen met Home Assistant

Via deze blog leggen we uit hoe de Hikvision Deurbel verbonden kan worden met Home Assistant.  Op deze wijze is het mogelijk om de beldrukker als trigger te gebruiken voor verschillende events.

activatie van de beldrukker ontvangen kan worden

Stap 1: Camera toevoegen

Allereerst voegt u de camera stream van de KV6113 toe aan home assistant. Dit doet u door onder instellingen —> integraties —>  +nieuwe integratie een nieuwe generieke camera aan te maken.

 

Instellingen Home Assistant

Stap 2: Aanmaken YAML file

Daarna moet de ISAPI functie van de KV6113 aangeroepen worden. Voor het uitvoeren van een nieuwe automatisering is het volgende nodig:
 
Een sensor, welke bijhoudt of de KV6113 een oproep plaatst. 
hiervoor is een zogenaamd CURL commando nodig, waarbij een terminal commando wordt verzonden naar de KV6113. 
 
Sensor curl commando
 
Bovenstaande code is voor een zogenaamde command-line sensor, deze code moet dus geplaatst worden in uw sensor blok. Gewoonlijk staat dit blok onder configuration.yaml —> sensors: —> platform:
 
Het kan zijn dat het sensors blok is geplaatst in een aparte YAML file. In dat geval kunt u bovenstaande code plakken in deze file. Let op dat de gebruikersnaam en wachtwoord aangepast worden naar uw instellingen, als ook het ip-adres van de KV6113. 
 
Als de sensor is aangemaakt, kan de status gecontroleerd worden via “ontwikkelhulpmiddelen". Als de bel in rust is, moet de status idle zijn.
 
 
Stap 3: Aanmaken schakelaar
 
Nu maakt u een schakelaar aan, waarbij wederom CURL commando’s uitgevoerd gaan worden. Command_on: staat voor het commando dat uitgevoerd wordt, als de schakelaar wordt ingeschakeld. Command_off, voor het commando bij het uitschakelen van de schakelaar en command_state voor het bepalen van de status van de schakelaar. Bij de laatste wordt gekeken naar de status van de bel (‘idle’).
 
Ook bij deze code dient weer het wachtwoord en het ip-adres van de KV6113 aangepast te worden aan uw instellingen.
 
Onderstaande code wordt geplaatst onder configuration.yaml —> switch
 
Schakelaar aanmaken
 
Stap 4: Aanmaken service
 
Nu maakt u een opdracht commando voor het weigeren van een oproep (om de KV6113 na het plaatsen van een oproep weer in idle te kunnen zetten). Omdat een sensor in dit geval helemaal niet zinvol is, maken wij geen sensor of switch aan, maar een service, welke aangeroepen kan worden in een automatisering:
 
Maak in configuration.yaml —> shell_command het volgende commando aan:
Aanmaken service
 
Nu heeft u een schakelaar, een sensor en een commando gebouwd, voor het besturen van de deurbel. 
 
Stap 5: Aanmaken automatisering
 
Het is nu tijd voor het maken van de automatisering.
 
Onder automations maakt u een nieuwe automatisering aan. Deze bestaat uit een unieke id, een vriendelijke naam, een trigger (evt conditie) en een actie. Deze automatisering wordt geactiveerd (getriggerd) door de status van de KV6113 sensor. Als deze sensor de waarde ‘ring’ heeft, wordt de automatisering geactiveerd. 
 
Automatisering
 
Een conditie, kunt u zelf maken, bijvoorbeeld, alleen deze automatisering uitvoeren als er niemand thuis is bij voorbeeld. 
 
Vervolgens maakt u een actie aan, welke uitgevoerd gaat worden door de automatisering:
 
Actie
 
Stap 6: Notificatie naar de smartphone 
 
De eerste service, welke aangeroepen wordt, is het versturen van een notificatie naar de mobiele telefoon van uw keuze. 
 
Onder data: kunt u de titel van de pushmelding opgeven, waarna onder message het bericht opgegeven kan worden. Daarna kan weer een data-blok ingegeven worden, waarin een service aangeroepen wordt, waarbij een snapshot gemaakt wordt van de video stream, welke de KV6113 aan home-assistant levert. Let op dat u de juiste entiteitsnaam plaatst voor de camera afbeelding. 
Onder acties maakt u een knop, welke weergegeven wordt in de pushmelding op uw telefoon, op het moment dat de deurbel geactiveerd wordt. Met de knop kan de deur worden geopend. 
 
Om de deur te ontgrendelen moet een nieuwe automatisering gemaakt worden, dit werkt hetzelfde als bij de vorige:
 
  Ontgrendelen van deur
 
 
De trigger, wordt het event, welke verzonden is bij de vorige automatisering (het drukken op de knop Open Door, in de pushmelding, welke zojuist gemaakt is. 
Deur open melding
 
In de actie wordt eerst de schakelaar openen van de deur geactiveerd, waarna een push bericht verstuurd wordt naar een mobiele telefoon naar keuze, waarin aangegeven wordt dat de deur geopend is. 
Na een vertraging van 2 seconden, wordt het door u aangemaakte reject-call-commando aangeroepen, waarna de KV6113 weer in de stand ‘idle’ geplaatst wordt. 
 
Het resultaat is een push melding met een thumbnail van de gemaakte snapshot:
Push bericht
 
Als deze melding langer ingedrukt wordt, verschijnt een pop-up met knop om de deur te openen:
 
 
Telefoon melding
 
Op deze wijze heb je de Hikvision KV6113 kunnen verbinden met Home Assistant. Mocht je nog aanvullingen of opmerkingen hebben laat het grust weten!
 
Vriend van Pro-Alarm Sebasitaan