Lasdozen, Stroomverdelers en Relais

Lasdozen, Stroomverdelers en Relais

Om een alarm aan te kunnen sluiten zijn bij veel opstellingen lasdozen handig op knooppunten uitkomst te bedieden. Deze zijn geordend en hebben een tamper geschakelaar. Ideaal voor lange afstanden en beperkte kabel doorvoer.